Produkter från q2d

Q2d är ett företag med experter på integration till affärssystem. Vi bygger kundunika webbportaler och mobila appar som oftast är integrerade mot företags affärssystem. Vi jobbar med öppen källkod och licensfria produkter. D v s våra kunder betalar inga licenskostnader för sina portaler, mobila appar och integrationsprodukten.

Våra lösningar har kört i affärskritiska applikationer sedan 2012 och har visat sig vara stabila och uppgraderingsbara.

Vi har använt vår kompetens i att bygga programvara genom att skapa en produkt som hanterar säkerhet i IoT (Internet of Things) nätverk. Produkten heter SenseSec. I samband med detta erbjuder vi prototyp-projekt för kunder som vill testa IoT med LoRa.

IoT lösningar baserade på LoRa

Testa IoT lösningar i din verksammhet

Läs mer

Licensfri integration

q2d kan integration och vår lösning har använts i affärskritiska applikationer i mer än 5 år.

Läs mer

ReMix

Licensfria webbportaler och mobila appar

Läs mer