Licensfri Integration

Remix är namnet på vårt koncept där vi använder licensfria produkter för att bygga webb- och mobila lösningar samt integration.

ReMix Integrationsmodul är ett kostnadseffektivt alternativ till integrationsplattformar från leverantörer som Microsoft och SAP. Dessa plattformar innehåller oftast en mängd funktioner som inte utnyttjas . De är dyra i inköp det tillkommer årliga kostnader och krävs specialutbildad personal alternativt specialiserade konsulter.

Remix Integration har varit i drift sedan 2012 i affärskritiska applikationer och används för att transportera data mellan affärssystem och webblösningar i exempelvis kundportaler.

ReMix Integration är driftsäker och uppgraderingsbar. Tekniskt bygger den .Net, C# ifrån Microsoft. Har man egen IT personal kan man själv driva lösningen vidare.

Tillbaka till produkter