Utbildningar och Workshops vi erbjuder

I de fall kunden själv har IT kompetens erbjuder vi utbildning så att kunden själv kan helt eller delvis utveckla och ta ansvar för de system vi hjälpt dem utveckla.

Vi har även utbildningar för dom som vill lära sig mer om de tekniker och produkter vi jobbar med. Utbildningarna kan vara företagsanpassade och utföras hos er om så önskas.

Introduktion till programmering

En introduktion till licensfria webbtekniker och integration.

Tekniker och begrepp som avhandlas är “Single Page Application”, AngularJS, NodeJS, API-er.

Läs mer

Programmering med coach och arkitektbollplank

Vill du ha hjälp ute i din verksamhet kan du hyra en konsult av oss som hjälper er igång och stöttar under hela processen.

Läs mer

Workshop hel/halvdag

Modern webbteknik och integration

Läs mer