Workshops hel eller halvdag (ca 8 timmar/4 timmar)

Heldag Workshop

Upptäck möjligheterna och potentialen med webbteknik i modern applikationsutveckling. Se hur detta kan användas i molnlösningar.

Ett bollblank till arkitekten ger tips och råd hur den nuvarande arkitekturen steg för steg kan vridas mot en API-orienterad arkitektur. Vi kan med exempel från de projekt vi har arbetat med, visa på nya sätt att lösa era utmaningar.

Vi erbjuder också supportpaket i olika nivåer där vi tar över hela eller delar av en IT-lösning eller projekt. För företag och organisationer med egna utvecklare finns det möjlighet att teckna ett samarbetsavtal med fokus på support. Detta kan gälla konkreta problemlösningar som ligger inom vårt teknikområde.

Supporten utförs antingen som hjälp till självhjälp med coach eller att vårt team helt löser en konkret uppgift. Supportavtalet som tecknas reglerar omfattning av uppgifter och inom vilken tid vi ska återkomma med lösning.

Max 10 deltagare

Pris: 6.000 SEK

Halvdag workshop

Vi håller en workshop under en halvdag.pptäck möjligheterna och potentialen med webbteknik i modern applikationsutveckling. Se hur detta kan användas i molnlösningar.

Under den här sessionen kommer vi att presentera de olika möjligheterna med modern webbteknik och integration. Som deltagare får du en förståelse för hur moderna applikationer byggs upp i flera lager med möjlighet till koppling eller drift i molnet. Arkitektur och teknik matchas sedan med 1 konkret behov från verksamheten, som sedan används som tema för workshopen.

Målet för deltagarna är att få en introduktion till ny teknik och nya arbetsmetoder som öppnar helt nya möjligheter och snabba resultat. Inga särskilda kunskaper i programmering krävs.

Användargränssnittet bygger på “Single Page Application” (SPA) och vi använder främst AngularJS för att strukturera webbapplikationen.

För backend sätter vi upp en enkel webbserver i NodeJS där vi kan skapa exakt de API som behövs för att modellera fram användarupplevelsen.

Max 8 deltagare

Pris: 12.000 SEK

Tillbaka till workshops/utbildningar